X
تبلیغات
ترنم اندیشه . . .
ترنم اندیشه . . .نمونه سوال انشا و نگارش دوم راهنمایی

سری اول

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف-اشاره غیر مستقیم از آیات و روایات و احادیث را در سخن شاعران و نویسندگان .......می گویند.

ب- نامه ی امام خمینی به رئیس جمهور شوروی از نوع نامه های...........می باشد.

د- به بهترین بیت در غزل...............می گویند.

2- در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید .

در شعر زیر کدامیک از زیبایی های ادب فارسی به کار رفته است؟

" خیزید و خز آرید که هنگام بهار است باد خنک از جانب خوارزم وزان است

الف- جناس ب- تکرار واژه و حرف ج- تضمین د- امثال و حکم

نوشتن شرح حال دیگران به وسیله نویسنده را ............گویند.

الف- بیوگرافی ب- اتوبیوگرافی ج- نامه رسمی د-هیچکدام

به توصیف پایداری یک ملت در برابر بیگانگان و دشمنان آزادی .................می گویند.

 

3- برای کلمات زیر یک صفت نسبی بنویسید.

بهار

ایران

4- یک جمله تشبیهی بنویسید و ارکان تشبیه را در آن مشخص کنید.

5- برای واژه (دوست) کلمه قصار و یا امثال و حکم بنویسید.

6- با واژه و ترکیب زیر یک جمله زیبا بنویسید.

مشهد مقدس

خبر

7- با واژه های فلسطین ، آزاد ی ، پایداری یک بند بنویسید.

8- اگر در متنی مطلبی بیابید که از نویسنده اصلی نباشد و ویراستار آن را برای توضیح بیاورد از چه نشانه ای استفاده می کنیم؟

9- دو کلمه بنویسید که در آن جناس باشد .

 

از میان موضوعات زیر یکی را انتخاب و انشایی بنویسید

اتوبیوگرافی خود

خصوصیات نوجوان شایسته

چرا وطن خود را دوست داریم

 

 

سری دوم

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف- خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه یا ملت را ............می گویند.

ب- نوشته ای که در آن توصیف ، تشبیه و تشخیص به کار رفته است نوشته ی ...........نام دارد.

ج- یکی از شرایط نامه نویسی............است

د- وقتی در متن مطالبی بیاید که از نویسنده ی اصلی نباشد از نشانه ی..........استفاده می کنند.

2- در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید .

هرگاه شاعر یا نویسنده به طور غیر مستقیم از آیات، روایات و احادیث استفاده کند....را می گویند.

الف-ضرب المثل ب- تضمین ج- تشبیه د- تلمیح

شعری که در آن یک مصراع یا یک بیت عینا تکرار شود..............می گویند

الف- قصیده ب-مثنوی ج- ترکیب بند د- ترجیع بند

استفاده از ...........برای ذکر جزئیات ، سبب تاثیر بخشی بیشتر نوشته می شود

الف- خاطره ب- شرح حال ج- توصیف د-آرایه ادبی

اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به این نوع نوشته ......می گویند

الف- اتوبیوگرافی ب- بیوگرافی ج- شرح حال د - زندگی نامه نویسی

 

3- به خاطر سپردن چه مواردی برای پرورش و تقویت مهارت نویسندگی و کوتاه نویسی مفید است؟

4- برای واژه "صبر"کلمه قصار زیبایی بنویسید.

5- برای کلمات زیر جمله بسازید.

نرم خو

غنیمت

6- در عبارات زیر آرایه ادبی را مشخص کنید

الف- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد.

ب- با مادر خویش مهربان باش آماده ی خدمتش به جان باش

ج- ز دریای خرد گوهر توان جست که دریایی بدان پهناوری نیست

د- الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری ، چه گویم؟

7- با واژه های نوجوان، شاداب، ایمان یک بند بنویسید.

8-نامه ای کوتاه به سازمان ملل بنویسید و در آن به ظلم و ستمی که به کودکان و نوجوان فلسطینی می شود اعتراض کنید.

 

از موضوع های زیر یکی را انتخاب و 10 سطر بنویسید

وظایف ما در برابر احترام به بزرگتر ها

نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز و ماند سرای زرنگار

اتوبیوگرافی خود را بنویسید

 

سری سوم

 

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف- شعری که در آن یک مصراع یا بیت عینا تکرار شود..........نام دارد.

ب- نوشته ای که در آن توصیف ، تشبیه، و تشخیص به کار رفته است............می گویند.

ج- به مهم ترین بیت در غزل ...... می گویند.

د- خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه یا ملت را........ می گویند.

2- گزینه صحیح را علامت بزنید.

هرگاه شاعر یا نویسنده به طور غیر مستقیم از آیات و احادیث استفاده کند ................می گویند.

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- جان بخشی د- ضرب المثل

در عبارت" در پاییز برگ ها دست از دامن شاخه رها می کنند" کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟

الف- جان بخشی ب-تشبیه ج-تشخیص د- مورد الف وب

 

3- برای موضوعات زیر کلمات قصار بنویسید

الف- دوست

ب- امیدواری

4- با واژه های زیر جمله بسازید

موقر:

شگرف:

5- ارکان تشبیه را در مصراع زیر بنویسید

درونش همچو غنچه از ورق پر

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب و انشایی بنویسید.

یک سفر خیالی بنویسید

یکی از فصل های سال را توصیف کنید.


یکشنبه 1391/02/03 |

 
 

کلاس دوم
کلاس سوم

 

 

فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مرداد 1392
تیر 1392
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
مرداد 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
دی 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388

 

نوروزتان پیروز
پیام 4شنبه سوری امسال
چهارشنبه‌سوری..........
مامان و دیگر هیچ.....
بابا.....
بدون شرح...
پدر.....
بدون شرح...
مهر مادر و عشق پدر...
شوخ طبعي يک رزمنده ايراني تا لحظه آخر !!!

 

**اتومبيل**دانلود كليپ وبازي اندرويد
دوستداران ثمان
مدیریت مشاوره آراد
کشاورز امروز
❤❤(مطالب طنز وجملات عاشقانه )❤❤
اطلاعات خودرو
آموزش ایران
خردسالان
شاعرانه.عاشقانه
دفتر قلب من
خلوت یک معلم
نجوای دل
خانم مدیر
لبخند زندگی

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.


اسلایدر